• همکاری خانه فرهنگ و هنربهار با مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان
 • خانه فرهنگ و هنربهار در زمینه های مختلف افتخار همکاری با مرکز تحیقات رایانه ای  حوزه علمیه اصفهان را داراست .

  زمینه های همکاری در برگزاری نمایشگاه ها به این شرح  می باشد

   برگزاری  نمایشگاه قیامت در هتل عباسی اصفهان از تاریخ 5 تا 25 مرداد ماه .

    نمایشگاه تابلوهای قرآنی در سالن شیخ بهایی غرفه مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان از تاریخ 10 تا 16 مرداد ماه .

  نمایشگاه تابلوهای قرآنی در نمایشگاه قرآن تهران درماه مبارک رمضان .

  نمایشگاه تابلوهای قرآنی در نمایشگاه قرآن قشم