• حضور خانه فرهنگ و هنر بهارزاده در دهمین نمایشگاه قرآن
  • حضور شما را در دهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان، سالن نقش جهان، غرقه ۳۴۲  چشم انتظاریم.

    محل برگزاری: پل شهرستان، مکان نمایشگاه های بین المللی